ekologia, przyszłość, rozwój 

Firma JARLOG jest ekspertem w zakresie łączenia osiągnięć nauki z praktyką gospodarczą. Udało nam się zrealizować szereg projektów, które funkcjonują w trudnych warunkach konkurencji gospodarczej do dnia dzisiejszego.

Pomagamy pozyskiwać środki w ramach programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Posiadamy na tym polu duże doświadczenie zwieńczone sukcesami kilku projektów.

Ze względu na stałą współpracę z polskim środowiskiem naukowym, JARLOG posiada bardzo dobry przegląd potencjału naukowego instytutów badawczych i uczelni wyższych w zakresie tworzenia nowoczesnych technologii i ich komercjalizacji.

Firma JARLOG posiada własne zaplecze laboratoryjno - badawczo – produkcyjne, które w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą doświadczonych pracowników pozwala na prowadzenie badań oraz produkcji nowoczesnych materiałów.
więcej...

o firmie
an image

Firma JARLOG opiera swoje działania na wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów finansowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych w ramch EFRR. Kontakty z środowiskiem naukowym zwiększają potrncjał firmy dając naszym klientom możliwośc skorzystania z usług o wysokim standardzie więcej...

strefa info
an image

W Strefe INFO znajdą Państwo podstawowe infor- macje na temat pozyski- wania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich oraz aktualne informacje prasowe, kursy wymiany walut, wartości wskaźników giełdowych oraz aktualną prognozę pogody więcej...

oferta
an image

Oferta firmy dzieli się na dwie grupy: (więcej...)

  • usługi - pozyskiwanie środków  w ramach EFRR, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów więcej...
  • produkty - preparaty do zabezpieczania powierzchni o nazwie ELASTYZOL więcej...